Slezská universita v Opavě, Filozoficko-přír. fakulta, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

Logo Slezská universita v Opavě, Filozoficko-přír. fakulta, Ústav lázeňství, gastronomie a turismu

allied member

IČ: 47813059
address:Bezručovo náměstí 1150/13tel.:553 684 240
746 01 Opavafax:
www:e-mail:pavlina.sonnkova@fpf.slu.cz
Search members

Our projects:

.Travel

Contact

ACK ČR, Lípová 15
120 44 Praha 2
Czech Republic
Tel: +420 224 914 543
Fax: +420 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz