Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Logo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

allied member

IČ: 35653001
address:Náměstí Republiky 1037/3tel.:224 946 082
110 00 Praha 1fax:224 946 082
www:http://www.sacr.ske-mail:office.cz@slovakia.travel
specialization:presentation of Slovac republic, foreign representation in ČR
Search members

Our projects:

.Travel

Contact

ACK ČR, Lípová 15
120 44 Praha 2
Czech Republic
Tel: +420 224 914 543
Fax: +420 224 914 674
E-mail: ackcr@ackcr.cz